Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Bắc Kinh

Bắc Kinh (, ), là thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là một trong số các thành phố đông dân nhất thế giới với dân số là 20.693.000 người vào năm 2012

Bắc Kinh là thành phố lớn thứ hai của Trung Quốc nếu xét theo dân số đô thị, xếp sau Thượng Hải; và là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc. Thành phố là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty quốc hữu lớn nhất Trung Quốc, và là một đầu mối giao thông chính của các hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt và đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh là sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới theo số lượng hành khách.

Lịch sử của thành phố đã có từ ba thiên niên kỷ. Là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cổ đô Trung Quốc, Bắc Kinh đã là trung tâm chính trị của quốc gia trong phần lớn thời gian suốt bảy thế kỷ qua. Thành phố nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường và cổng thành, cùng với đó, các kho tàng nghệ thuật và các trường đại học đã biến Bắc Kinh thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc.

Bản đồ của Bắc Kinh
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing 1988 south.jpg
4,099 x 2,528 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing 1988 north.jpg
4,099 x 2,446 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing 1988 north.jpg
4,099 x 2,446 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
Peking environs 1912.jpg
2,031 x 2,330 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing.gif
1,542 x 1,548 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing.gif
1,542 x 1,548 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing 1988.jpg
1,173 x 1,195 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing 1988.jpg
1,173 x 1,195 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
Plán Pekingu.jpg
1,090 x 1,283 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing.gif
1,028 x 1,017 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
beijing-city-map.jpg
903 x 1,134 điểm ảnh
Bản đồ của Bắc Kinh
large detailed street map of b...
9,500 x 5,732 điểm ảnh