Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Freetown

Freetown là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Sierra Leone. Đây là thành phố cảng lớn bên bờ Đại Tây Dương, tọa lạc ở Western Area của Sierra Leone và có dân số 1.070.200 người . Freetown là trung tâm hành chính, tài chính, giáo dục, giao thông, văn hóa và kinh té của quốc gia này.
Kinh tế Freetown phần lớn dựa vào cảng của thành phố này, là cảng tự nhiên lớn nhất ở châu Phi, là cảng tự nhiên lớn thứ 3 thế giới.. Cảng của Freetown là hải cảng chính phục vụ xuất nhập khẩu của Sierra Leone. Thành phố này có các ngành lọc dầu, cắt kim cương, chế biến cá, thuốc lá.
Freetown có Fourah Bay College, đại học lâu đời nhất châu Phi, được lập năm 1827. Thành phố Freetown do John Clarkson thành lập và làm nơi trú ngụ của các nô lệ Mỹ tự do, gọi là 'Nova Scotians' (cũng gọi là 'Settlers') là những người được Sierra Leone Company đưa đến Sierra Leone năm 1792.

Bản đồ của Freetown
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Freetown
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Freetown
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Freetown
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh