Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Sierra Leone

.gif

Cộng hòa Sierra Leone (tên phiên âm tiếng Việt: Xi-ê-ra Lê-ôn) là một quốc gia nằm ở Tây Phi. Sierra Leone giáp Guinea về phía đông bắc, Liberia về phía đông nam và Đại Tây Dương về phía tây nam. Sierra Leone có diện tích 71.740 kilômét vuông (27.699 dặm vuông) và có khí hậu nhiệt đới, với môi trường đa dạng từ xavan cho đến rừng mưa nhiệt đợi. Freetown là thủ đô và là thành phố lớn nhất. dân tộc gọi xứ này là Romarong, và người Kono định cư ở phía đông của quốc gia này. Năm 1462, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Pedro da Cintra đã đến đây và đặt tên cho xứ này là Serra de Leão, có nghĩa là 'Núi Sư Tử'. Sierra Leone đã trở thành một trung tâm buôn bán nô lệ xuyên đại dương cho đến năm 1787, khi Freetown được thành lập bởi Sierra Leone Company làm nơi buôn ở cho những nười Đông Phi và Đông Ấn nô lệ trước đó. Năm 1808, Freetown đã trở thành một thuộc địa của đế quốc Anh năm 1896, còn nội địa quốc gia này thuộc một xứ bảo hộ Anh quốc; năm 1961, hai xứ này kết hợp với nhau và giành được độc lập.

Thành phố

Bản đồ của Sierra Leone
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
2,349 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
2,000 x 2,464 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
1,607 x 1,607 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
1,397 x 1,760 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
1,397 x 1,757 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
1,367 x 1,412 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
1,188 x 1,313 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra-Leone Map.jpg
923 x 1,135 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
Sierra Leone Topography.png
1,188 x 1,313 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
sierra leone pol 2005.jpg
1,000 x 1,232 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
sierra leone pol 2005.jpg
1,000 x 1,232 điểm ảnh
Bản đồ của Sierra Leone
sierra leone rel 2005.jpg
1,000 x 1,217 điểm ảnh