Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Sénégal

.gif

Sénégal (tên chính thức Cộng hoà Sénégal) là một quốc gia phía Nam của sông Sénégal nằm ở Tây châu Phi. Sénégal có đường biên giới là biển Đại Tây Dương cho đến phía Tây, Mauritania ở phía Bắc, Mali ở phía Đông, Guinée và Guiné-Bissau ở phía Nam. Gambia nằm trong Sénégal, theo con sông Gambia hơn 300 km. Phía nhô Verde là những hòn đảo nhỏ nằm ngoài bờ biển Sénégal 560 km.

Thành phố

Bản đồ của Sénégal
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.png
3,092 x 2,367 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpeg
2,897 x 2,090 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
1,266 x 954 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
1,217 x 916 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
1,104 x 1,292 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
1,047 x 686 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
930 x 689 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Map.jpg
900 x 676 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Un-senegal.png
3,092 x 2,367 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal Locator.png
1,403 x 1,252 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
Senegal arrondissements.png
1,281 x 880 điểm ảnh
Bản đồ của Sénégal
1266px-Regions of Senegal.svg....
1,266 x 954 điểm ảnh