Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Oman

.gif

Oman (phiên âm tiếng Việt: Ô-man, Hán Việt: A Man; tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان) là một quốc gia tại Trung Đông. Tên đầy đủ là Vương quốc Oman.

Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Việt Nam và Oman thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thành phố

Bản đồ của Oman
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
3,039 x 3,956 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
3,000 x 4,128 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
2,348 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
1,537 x 2,000 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
1,272 x 1,516 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
1,006 x 1,260 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Map.jpg
980 x 1,276 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Regions map.png
3,000 x 4,128 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman Regions map ru.png
2,641 x 3,634 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman.PNG
2,348 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
Oman-Bat.png
2,300 x 1,590 điểm ảnh
Bản đồ của Oman
20100112121124!Oman Regions ma...
1,616 x 2,223 điểm ảnh