Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Casablanca

Casablanca (tiếng Ả Rập: الدار البيضاء, chuyển tự ad-Dār al-Bayḍāʼ) là một thành phố ở miền tây Maroc, nằm trên bờ Đại Tây Dương. Với dân số 2,95 triệu người (điều tra dân số tháng 9 năm 2004) Casablanca là thành phố lớn nhất Maroc; và cũng là hải cảng chính của nước này và vì thế được coi là thủ đô kinh tế, mặc dù thủ đô chính thức của Maroc và nơi đặt chính phủ là Rabat. Casablanca nằm ở tọa độ 33°32 độ vĩ bắc và 7°35′độ kinh tây.

Bản đồ của Casablanca
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Casablanca
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Casablanca
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Casablanca
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Casablanca
casablanca 1969.jpg
1,406 x 1,828 điểm ảnh
Bản đồ của Casablanca
casablanca3.jpg
858 x 629 điểm ảnh