Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Gambia

.gif

Cộng hòa Gambia (tiếng Anh: Republic of The Gambia, Tiếng Việt: Cộng hòa Găm-bi-a) là một quốc gia ở Tây Châu Phi. Đây là quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi. Gambia và giáp Senegal về phía bắc, đông, và nam. Quốc gia này có một bờ biển ngắn trông ra Đại Tây Dương về phía tây. Sông Gambia chảy suốt chiều dọc nước này và đổ ra biển Đại Tây Dương.

Ngày 18 tháng 2 năm 1965, Gambia giành độc lập từ chính quyền đế quốc Anh và đã gia nhập Khối thịnh vượng chung. Năm 2013, Gambia đã rút ra khỏi Khối Thịnh vượng chung sau 48 năm làm thành viên.

Banjul là thủ đô nhưng đô thị lớn nhất nước lại là Serekunda.

Thành phố

Bản đồ của Gambia
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia Map.jpg
3,196 x 942 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia Map.jpg
3,008 x 1,141 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia Map.jpg
1,432 x 433 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia Map.jpg
1,205 x 603 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia Map.jpg
1,040 x 1,234 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 3 highligh...
3,232 x 949 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 2 highligh...
3,225 x 1,219 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 1.png
3,225 x 812 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 4.png
3,225 x 812 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 2.png
3,225 x 812 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
Gambia map division 0.png
3,225 x 812 điểm ảnh
Bản đồ của Gambia
20050522232124!Gambia map divi...
3,225 x 812 điểm ảnh