Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Quần đảo Canaria

.gif

Quần đảo Canaria là một quần đảo gồm bảy hòn đảo có nguồn gốc núi lửa ở Đại Tây Dương, ngoài khơi phía tây bắc châu Phi (Ma rốc và Tây Sahara). Các hòn đảo này thuộc về Tây Ban Nha, và là một khu vực tự trị của nước này. Tên gọi này có nguồn gốc Latinh Insularia Canaria nghĩa là Hòn đảo các con chó, một tên gọi mà ban đầu chỉ dùng cho hòn đảo Gran Canaria.

Bản đồ của Quần đảo Canaria
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
txu-oclc-6654394-nh-28-3rd-ed....
5,028 x 4,660 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
Detailed-Tenerife-Road-Map.gif
2,398 x 2,377 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
karte-1-580-en.gif
1,400 x 646 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
amp canarias wwf.jpg
1,024 x 749 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Canaria
canary-islands-map.gif
1,000 x 1,000 điểm ảnh