แคว้นตุมเบส

แคว้นตุมเบส เป็นแคว้นติดทะเล ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเปรู แคว้นอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร เป็นแคว้นที่มีพื้นที่เล็กแต่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย

แคว้นตุมเบสมีอากาศอบอุ่นและภูมิอากาศร้อนชื้นทางเหนือและตอนกลางของแคว้นและอากาศแห้งหรือทริปิคอลซาวันนา (tropical savanna) ทางตอนใต้ อุณหภูมิสูงสุดราว 40C และต่ำสุดราว 18C โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีที่ 27C

แผนที่ของแคว้นตุมเบส
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นตุมเบส
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นตุมเบส
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นตุมเบส
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล