แคว้นอังกัช

แคว้นอังกัช เป็นแคว้นทางตอนเหนือของประเทศเปรู ติดต่อกับแคว้นลาลีเบร์ตัด ทางทิศเหนือ, ติดกับแคว้นอัวนูโกและแคว้นปัสโก ทางทิศตะวันออก, ติดกับแคว้นลิมา ทางทิศใต้ และติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง อัวรัซ มีเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองท่าคือเมืองชิมโบเต ชื่อของแคว้นมาจากคำในภาษาเกชัว คำว่า anqash แปลว่า สีน้ำเงิน

แผนที่ของแคว้นอังกัช
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นอังกัช
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นอังกัช
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแคว้นอังกัช
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล