แคว้นอามาโซนัส

แคว้นอามาโซนัส เป็นแคว้นทางตอนเหนือของประเทศเปรู ติดกับประเทศเอกวาดอร์ทางทิศเหนือและตะวันตก, ติดกับแคว้นกาคามาร์กาทางทิศตะวันตก, ติดกับแคว้นลาลีเบร์ตัด ทางทิศใต้และติดกับแคว้นโลเรโตและแคว้นซานมาร์ตินทางทิศตะวันออก มีเมืองหลวงของแคว้นคือเมือง ชาชาโปยัส