รีโอบัมบา

รีโอบัมบา หรือชื่อเต็ม ซานเปโดรเดรีโอบัมบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดชิมโบราโซ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเอกวาดอร์ ห่างจากเมืองหลวงของประเทศ กรุงกีโตไปทางทิศใต้ราว 200 กม. เป็นเมืองการขนส่งที่สำคัญของภูมิภาค ชาวสเปนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวใน ค.ศ. 1797 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศได้ประกาศที่เมืองนี้ในปี ค.ศ. 1830

แผนที่ของรีโอบัมบา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรีโอบัมบา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรีโอบัมบา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรีโอบัมบา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล