เกวงกา

เกวงกา หรือชื่อเต็มว่า ซานตาอานาเดโลสกวาโตรรีโอสเดเกวงกา เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเอกวาดอร์ ในด้านประชากร โดยมีประชากร 330,585 คน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอาซูไอย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ บนที่ราบสูงเอกวาดอร์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว 2500 เมตร ศูนย์กลางของเมืองได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากอาคารเก่าแก่ในเมืองหลายหลัง เป็นแหล่งผลิตหมวกปานามา เครื่องหนัง สิ่งทอ เมืองนี้สร้างโดยชาวสเปนใน ค.ศ. 1557 บนที่ตั้งของเมืองเก่าของชนพื้นเมืองที่เรียกว่า ตูมีบับบา

แผนที่ของเกวงกา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกวงกา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกวงกา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกวงกา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล