ซันติอาโก

ซันติอาโกเดชีเล (Santiago de Chile) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชิลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นซันติอาโกเมโทรโพลิแทน แม้ว่าซันติอาโกจะเป็นเมืองหลวง แต่หน่วยงานราชการทางนิติบัญญัติกลับตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบัลปาราอีโซ

เกือบสามศตวรรษที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนให้ซันติอาโกเป็นเขตนครหลวงที่สมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในลาตินอเมริกา พร้อม ๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอย่างกว้างขวาง ศูนย์การค้าหลายสิบแห่ง และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของลาตินอเมริกาเป็นที่เชิดหน้าชูตา เช่น ซันติอาโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม่ "โกสตาเนรานอร์เต (Costanera Norte)" เป็นระบบขนส่งของย่านกลางกรุง เชื่อมระหว่างด้านตะวันออกสุดไปด้านตะวันตกสุดของเขตเมืองภายในเวลา 15 นาที

นอกจากนี้ ซันติอาโกยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทสำคัญหลายแห่งและเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย

แผนที่ของซันติอาโก
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago.jpg
971 x 1,167 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago.jpg
971 x 1,167 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
Santiago.jpg
2,842 x 2,503 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
1%20Mapa%20Turistico%20Santiag...
1,748 x 1,268 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
1 Mapa Turistico Santiago.jpg
1,748 x 1,268 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
1 Mapa Turistico Santiago.jpg
1,748 x 1,268 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago-oriente.jpg
1,576 x 828 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago-oriente.jpg
1,576 x 828 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago-centro.jpg
1,551 x 819 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago-centro.jpg
1,551 x 819 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
santiago 03.jpg
1,500 x 1,154 พิกเซล
แผนที่ของซันติอาโก
map santiago low.jpg
1,352 x 1,252 พิกเซล