• แผนที่ของกูรีตีบา - 1,712 x 1,883 พิกเซล
 • แผนที่ของกูรีตีบา - 1,723 x 1,611 พิกเซล
 • แผนที่ของกูรีตีบา - 1,690 x 1,074 พิกเซล

  กูรีตีบา - แผนที่ของกูรีตีบา

  กูรีตีบา (โปรตุเกส: Curitiba) เป็นเมืองหลวงของรัฐปารานา ประเทศบราซิลและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐ มีประชากรมากที่สุดในบริเวณบราซิลตอนใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ

  - กูรีตีบา - ประเทศบราซิล

  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของกูรีตีบา
  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของกูรีตีบา
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของกูรีตีบา
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของกูรีตีบา
  Bing Maps - แผนที่ของกูรีตีบา
  Bing Maps - แผนที่ของกูรีตีบา
  Nokia Maps - แผนที่ของกูรีตีบา
  Nokia Maps - แผนที่ของกูรีตีบา
  แผนที่ของกูรีตีบา - 1,690 x 1,074 พิกเซล
  แผนที่ของกูรีตีบา - 1,600 x 1,118 พิกเซล
  แผนที่ของกูรีตีบา - 800 x 1,084 พิกเซล
  แผนที่ของกูรีตีบา - 772 x 1,226 พิกเซล