กูรีตีบา

กูรีตีบา (โปรตุเกส: Curitiba) เป็นเมืองหลวงของรัฐปารานา ประเทศบราซิลและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐ มีประชากรมากที่สุดในบริเวณบราซิลตอนใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ

แผนที่ของกูรีตีบา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Planta de Curitiba 1913-1914 C...
1,723 x 1,611 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Planta de Curitiba 1913-1914 C...
1,723 x 1,611 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Mapa Curitiba 1894 CR493.jpg
1,712 x 1,883 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Curitiba PublicTransport.png
1,690 x 1,074 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
Curitiba Ubication Localisatio...
1,690 x 1,074 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
mapa curitiba.jpg
1,600 x 1,118 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
curitiba-map.jpg
800 x 1,084 พิกเซล
แผนที่ของกูรีตีบา
districts-curitiba.jpg
772 x 1,226 พิกเซล