ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกาเหนือเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้น

ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

ประเทศ

แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
1,556 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
1,519 x 2,011 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
1,516 x 1,999 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
1,497 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
South-America Map.jpg
1,181 x 1,732 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
Relief map of South America.jp...
7,200 x 10,886 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
Topographic map of South Ameri...
7,200 x 10,886 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
LocationSouthAmerica.png
2,759 x 1,404 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
america south 1910.jpg
1,695 x 2,228 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาใต้
america south 1910.jpg
1,695 x 2,228 พิกเซล