หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

.gif

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (; ชามอร์โร: ) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (; ชามอร์โร: ) เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะนี้ประกอบด้วยเกาะ 14 เกาะ มีประชากรจำนวน 80,362 คน (พ.ศ. 2548)