หมู่เกาะคอรัลซี

.gif

หมู่เกาะคอรัลซี เป็นหมู่เกาะซึ่งเป็นดินแดนของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย อาณาเขตดินแดนครอบคลุม 780,000 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะนี้เป็นที่ที่ชาวเกย์และเลสเบียนประกาศว่าเป็นราชอาณาจักรเกย์และเลสเบียนแห่งหมู่เกาะคอรัลซี

แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
20090204150822!Coral Sea map.p...
2,000 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
coral-sea-map.gif
1,276 x 1,025 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
BattleOfCoralSea IJN Operation...
974 x 683 พิกเซล