เมลเบิร์น

เมลเบิร์น (Melbourne) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน (2549) เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย เมลเบิร์นก่อตั้งในปี พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)

แผนที่ของเมลเบิร์น
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
20080511002657!Greater Melbour...
4,400 x 4,489 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Greater Melbourne Map - May 20...
3,300 x 3,367 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Greater Melbourne Map 2 - May ...
3,300 x 3,367 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Melbourne trams map.gif
2,370 x 2,332 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Melbourne trams route 112 map....
2,369 x 2,332 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
australia 1860.jpg
1,544 x 2,064 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
1021px-Greater Melbourne Map 4...
1,021 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
melbourne map.jpg
3,116 x 2,316 พิกเซล
แผนที่ของเมลเบิร์น
melbourne map.jpg
3,116 x 2,316 พิกเซล