โอเชียเนีย

โอเชียเนีย เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก การใช้ในวงแคบ หมายถึง หมู่เกาะโพลินีเซีย (รวมนิวซีแลนด์) หมู่เกาะเมลานีเซีย (รวมนิวกินี) และหมู่เกาะไมโครนีเซีย การใช้ในวงกว้างจะรวมออสเตรเลียเข้าไปด้วย และอาจรวมถึงกลุ่มเกาะมลายู บางทีนำไปใช้ในความหมายที่รวมเอาเกาะอื่นๆ เข้าไว้ เช่น ญี่ปุ่นและหมู่เกาะอาลิวเชียน แต่พบน้อยมาก

"โอเชียเนีย Oceania" หมายถึง กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื้อที่ราว 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร เล็กกว่าทวีปเอเชียถึง 6 เท่า ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะโพลินีเซีย หมู่เกาะไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย เป็นกลุ่มของหมู่เกาะจำนวนมากนับพันเกาะ อย่างไมโครนีเซียมีในครอบครองกว่า 600 เกาะ

ประเทศ

แผนที่ของโอเชียเนีย
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
2,987 x 2,190 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
2,200 x 1,477 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
2,031 x 1,396 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
2,028 x 1,389 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
1,200 x 789 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
1,181 x 1,013 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
1,181 x 1,013 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
Oceania Map.jpg
900 x 900 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
oceania 95.jpg
2,853 x 2,003 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
oceania 95.jpg
2,853 x 2,003 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
LocationOceania.png
2,759 x 1,404 พิกเซล
แผนที่ของโอเชียเนีย
oceania ref802646 99.jpg
2,758 x 1,936 พิกเซล