ประเทศจาเมกา

.gif

จาไมกา (Jamaica) เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะในภูมิภาคหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ เกาะจาเมกาเป็นเกาะที่มีความยาว 240 กม. และกว้าง 85 กม. และตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน มันมีระยะห่าง 635 กม. ไปทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่แห่งภูมิภาคอเมริกากลาง มีระยะห่าง 150 กม. ไปทางใต้ของคิวบา และ 180 กม. ไปทางตะวันตกของเกาะฮิสปันโยลาซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน

ชื่อประเทศ "จาไมกา" นั้นมาจากการเรียกขานเกาะของชนพื้นเมืองตาอีโน (Taíno) ที่พูดภาษาอาราวัก (Arawakan) ที่เรียกเกาะนี้ว่า "ฌาเมคา" (Xaymaca) ซึ่งแปลได้เป็นสองความหมายคือ "ดินแดนแห่งใบไม้ผลิ" หรือ "แดนแห่งป่าและน้ำ" จาเมกาเคยตกอยู่ใต้อาณัติของสเปนในสมัยราชวงศ์ฮัปสบูร์ก ซึ่งเรียกเกาะนี้ว่า ซันเดียโก (Santiago) จากนั้นจึงตกอยู่ในการครอบครองของราชอาณานิคมอินดีสตะวันตกแห่งบริเตน (British Crown Colony of West Indies) ที่แปลงคำภาษาพื้นเมืองที่ใช้เรียกชื่อเกาะ จากฌาเมคา มาเป็นจาเมกาซึ่งกลายเป็นชื่อของเกาะและประเทศที่อยู่บนเกาะนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ประชากรของจาเมกาส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้สืบเชื้อสายมาจากทาสชาวแอฟริกัน จาเมกายังเป็นประเทศที่ประชากรพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมากที่สุดในทวีปอเมริกาทั้งเหนือ, กลางและใต้เป็นอันดับสาม รองจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยทั่วไปแล้ว คนไทยมักอ่านออกเสียง "จาเมกา" เป็น "จาไมกา" (อ่านออกเสียงว่า จา-ไม-ก้า) เสียมากกว่า

เมือง

แผนที่ของประเทศจาเมกา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.png
3,000 x 1,609 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.jpg
2,038 x 1,418 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.jpg
2,038 x 1,417 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.jpg
1,870 x 900 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.png
1,570 x 660 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.gif
1,454 x 752 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Map.png
1,134 x 546 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica 1676 (John Speed).jpg
5,935 x 2,268 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica1671ogilby.jpg
4,329 x 3,461 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Herman Moll. A New Map of the ...
3,223 x 2,328 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Regions map.png
3,000 x 1,609 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจาเมกา
Jamaica Regions map.png
3,000 x 1,609 พิกเซล