กวาเดอลูป

.gif

กวาเดอลูป เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลแคริบเบียน มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ 16°15′เหนือ และ 61°35′ตะวันตก กวาเดอลูปเป็นจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับจังหวัดโพ้นทะเลอื่น ๆ กวาเดอลูปยังเป็น 1 ใน 26 แคว้นของฝรั่งเศส (ในฐานะแคว้นโพ้นทะเล) ด้วย และถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสาธารณรัฐ

เมือง

แผนที่ของกวาเดอลูป
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.jpg
5,000 x 4,262 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.jpg
4,704 x 3,918 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.jpg
4,048 x 3,275 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.png
2,000 x 1,909 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.JPG
1,750 x 1,270 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.png
1,015 x 890 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.jpg
1,015 x 890 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe Map.png
828 x 889 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
20080428203356!Map-guadeloupe....
4,048 x 3,275 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
1780 Raynal and Bonne Map of G...
2,500 x 1,707 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
1780 Raynal and Bonne Map of G...
2,500 x 1,707 พิกเซล
แผนที่ของกวาเดอลูป
Guadeloupe map.JPG
1,817 x 1,633 พิกเซล