จังหวัดอูซูลูตัง

จังหวัดอูซูลูตัง (Usulutn Department) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 2,130 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 465,000 คน