จังหวัดซอนโซนาเต

จังหวัดซอนโซนนาเต (Sonsonate Department) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 1226 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 520,000 คน