จังหวัดซานตาอานา

จังหวัดซานตาอานา (Santa Ana Department) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื้นที่ 2,023 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 630,000 คน