จังหวัดซานซัลวาดอร์

'จังหวัดซานซัลวาดอร์ (San Salvador Department) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงซันซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ

เมือง