จังหวัดซานมีเกล

จังหวัดซานมีเกล (San Miguel Department (El Salvador)) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 2,077 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 450,000 คน