จังหวัดลาปาซ

จังหวัดลาปาซ (La Paz Department) เป็นจังหวัดในประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อว่าซากาเตโกลูกา จังหวัดลาปาซมีพื้นที่ประมาณ 1,224 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 320,000 คน

แผนที่ของจังหวัดลาปาซ
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของจังหวัดลาปาซ
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของจังหวัดลาปาซ
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของจังหวัดลาปาซ
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล