จังหวัดชาลาเตนังโก

จังหวัดชาลาเตนังโก (Chalatenango Department) เป็นจังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อชาลาเตนังโก จังหวัดซาลาเตนังโกมีพื้นที่ประมาณ 2,017 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 220,000 คน