จังหวัดกาบาญัส

จังหวัดกาบาญัส (Cabaas Department) เป็นจังหวัดในประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงคือเซนซันเตเปกู ซึ่งมีความหมายว่าเขาเพราะบริเวณรอบๆเมืองมีเขาเป็นจำนวนมาก จังหวัดกาบาญัสมีพื้นที่ประมาณ 1,104 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 215,000 คน

เมือง