จังหวัดอาวาชาปัง

จังหวัดอาวาชาปัง (Ahuachapn Department) เป็นหนึ่ง 14 จังหวัดของประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 1,240 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่ออาวาชาปังตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมีประมาณ 380,000 คน