ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาเหนือ (; ; ; ) เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมีแม่น้ำริโอแกรนด์เป็นแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนอเมริกากลางใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก ประกอบด้วยประเทศทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวน 21 ประเทศ โดยกรีนแลนด์เป็นประเทศอยู่เหนือที่สุด และประเทศปานามาอยู่ใต้สุด มีพรมแดนติดกับทวีปอเมริกาใต้ สภาพโดยรวมแล้วประชากรในอเมริกาเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พื้นที่ตอนเหนือทั้งหมดของดินแดนที่เรียกว่า โลกใหม่ ซีกโลกตะวันตก หรือ ทวีปอเมริกา อเมริกาเหนือมีส่วนเชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้บริเวณคอคอดปานามา ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอเมริกาเหนือไม่ได้เริ่มจากคอคอดปานามา แต่เริ่มจากคอคอดเตวานเตเปก (Tehuantepec) ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยู่ในอเมริกากลาง

ประเทศ

แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
3,300 x 2,938 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
2,253 x 1,992 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
1,515 x 2,001 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
1,514 x 2,009 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
1,181 x 1,185 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
1,181 x 1,185 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Map.jpg
1,000 x 651 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
1762 Janvier Map of North Amer...
4,000 x 2,756 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North america terrain 2003 map...
3,300 x 2,938 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
Map of North America.png
3,083 x 2,006 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
1850 Tallis Map of North Ameri...
3,032 x 4,290 พิกเซล
แผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ
North-America Koppen Map.png
2,958 x 1,650 พิกเซล