ประเทศยูเครน

.gif

ยูเครน ( Ukraine) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ทางเหนือติดต่อกับเบลารุส ทางตะวันตกติดต่อกับโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับโรมาเนียและมอลโดวา ส่วนทางใต้จรดทะเลดำยูเครนก็เคยเป็นดินแดนของรัสเซีย

พื้นที่ประเทศยูเครนในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐที่มีอำนาจในแถบนั้นในชื่อ เคียฟรุส (Kievan Rus') อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้นจึงถูกแบ่งไประหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ โดยเฉพาะรัสเซีย โปแลนด์ และจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีเอกราชระยะสั้น ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย จากนั้นได้กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2465 ชายแดนในปัจจุบันเพิ่งได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ยูเครนเป็นเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534

เมือง

แผนที่ของประเทศยูเครน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.png
2,600 x 1,764 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.png
2,000 x 1,488 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.jpg
1,720 x 1,157 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.png
1,546 x 1,038 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.jpg
1,034 x 1,080 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine Map.jpg
1,000 x 1,045 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Un-ukraine.png
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine regions map.png
2,595 x 1,758 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine regions map (ru).png
2,595 x 1,758 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine map provisional border...
1,996 x 1,506 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Ukraine relief location map.jp...
1,720 x 1,157 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูเครน
Map of Ukrainian dialects en.p...
1,582 x 1,024 พิกเซล