ประเทศสวีเดน

.gif

ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ เขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย มีกรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวง ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง

หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้ง สวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์ (ในช่วงเวลานี้ ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน) สวีเดนได้ออกจากสหภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 และได้รบสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมาร์กกับนอร์เวย์ที่ยังเป็นสหภาพอยู่ ซึ่งไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษที่ 17 สวีเดนได้ขยายเขตด้วยสงครามและกลายเป็นมหาอำนาจด้วยขนาด 2 เท่าของปัจจุบัน ถึงพ.ศ. 2457 สวีเดนได้สูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่พ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยู่ในภาวะสันติ โดยที่มีนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงสันติและเป็นกลางระหว่างสงคราม

สวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก ทองแดง และไม้ชั้นนำของยุโรปตั้งแต่สมัยยุคกลาง อย่างไรก็ดี การขนส่งและการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะไม้ และแร่เหล็ก การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาทั่วไป ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลขึ้น ปัจจุบัน สวีเดนมีความโน้มเอียงในทางเสรีนิยม และความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม และมักจะเป็นชาติที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ

เมือง

แผนที่ของประเทศสวีเดน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.png
3,000 x 5,777 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
2,514 x 3,376 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
2,021 x 6,443 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
996 x 1,248 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
979 x 1,223 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
842 x 1,837 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.png
842 x 1,837 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden Map.jpg
568 x 1,343 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Location Sweden EU Europe.png
2,056 x 1,710 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden-locator2.png
1,941 x 2,912 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden-eq1.png
1,941 x 1,941 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสวีเดน
Sweden-locator.png
1,941 x 1,941 พิกเซล