ประเทศสโลวีเนีย

.gif

ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) เป็นประเทศบนชายฝั่ง ทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรปกลางตอนใต้ มีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลี ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติก ทางใต้และตะวันออกจรดโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรีย

สโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนได้รับเอกราชเมื่อพ.ศ. 2534 และได้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) นาโต (NATO) และเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์กรภาษาฝรั่งเศส (en:La Francophonie)

เมือง

แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.jpg
3,791 x 2,513 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.png
2,466 x 1,890 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.png
1,952 x 1,372 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.png
1,888 x 1,434 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.png
1,609 x 1,226 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.png
1,552 x 1,057 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.jpg
1,401 x 1,449 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia Map.jpg
1,398 x 1,452 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia map.png
2,466 x 1,890 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
20070104092201!Slovenia map bl...
2,151 x 1,472 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
20070104131310!Slovenia map mo...
2,151 x 1,472 พิกเซล
แผนที่ของประเทศสโลวีเนีย
Slovenia map blank.png
1,500 x 1,300 พิกเซล