อินเวอร์เนสส์

อินเวอร์เนสส์ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคไฮแลนด์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเนสส์ เป็นหนึ่งในเมืองในยุโรปที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด โดยประชากร 1 ใน 4 ของภูมิภาคไฮแลนด์ อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ และติดอันดับ 5 ใน 189 เมืองในสหราชอาณาจักร ที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด และสูงที่สุดในสกอตแลนด์