ดันเฟิร์มลิน

ดันเฟิร์มลิน เป็นเมืองในไฟฟ์ สกอตแลนด์ บนที่สูงห่างจากชายฝั่งทางทิศเหนือเฟิร์ทออฟฟอร์ท ราว 3 ไมล์ (4.8 กม.) จากข้อมูลประชากรในปี ค.ศ. 2010 มีประชากร 48,240 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในไฟฟ์

สถานที่ตั้งบริเวณเมืองดันเฟิร์มลิน เคยมีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินใหม่ แต่ไม่ได้เป็นที่จดจำนัก จนกระทั่งในยุคโลหะจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ ได้มีการบันทึกเมืองแห่งนี้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 11 เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของพระเจ้าแมลคัมที่ 3 และพระราชินีเซนต์มากาเรต

แผนที่ของดันเฟิร์มลิน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดันเฟิร์มลิน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดันเฟิร์มลิน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดันเฟิร์มลิน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล