สกอตแลนด์

.gif

สกอตแลนด์ (Scotland) เป็นชาติทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป และเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของสหราชอาณาจักร มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ใน 3 ทางตอนเหนือของเกาะบริเตนใหญ่ มีพรมแดนตอนใต้ร่วมกับอังกฤษ ด้านตะวันออกติดทะเลเหนือ ด้านตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองหลวงคือเอดินบะระ ส่วนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดคือกลาสโกว์

สกอตแลนด์มีขนาดประชากรเพียงหนึ่งในสามและประชากรเพียงหนึ่งในสิบของสหราชอาณาจักร แต่มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการท่องเที่ยวอันดับสองและสามของสหราชอาณาจักร คือเอดินบะระและกลาสโกว์ รวมไปถึงเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าน้ำมันของยุโรปคืออเบอร์ดีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับทะเลเหนือ เมืองสำคัญอื่น ๆ ของสกอตแลนด์ได้แก่ เมืองดันดีที่เป็นเมืองทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เมืองสเตอร์ลิงที่เป็นเมืองหลวงเก่าของสกอตแลนด์ และมีเขตที่สูงที่เป็นดินแดนทะเลสาบภูเขาอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักร

เดิมราชอาณาจักรสกอตแลนด์เป็นประเทศอิสระที่ไม่ขึ้นกับประเทศอังกฤษ จนเมื่อปี ค.ศ. 1603 ที่พระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ ได้ขึ้นครองบัลลังก์กษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษโดยทรงใช้พระนามว่า พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ จึงมีผลให้ทั้งสองประเทศมีกษัตริย์ปกครององค์เดียวกัน เรียกว่า Union of Crown อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของทั้งสองยังคงแยกจากกันอยู่จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 อังกฤษและสกอตแลนด์ได้รวมตัวกันด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 มีผลให้รวมกับราชอาณาจักรอังกฤษ และกลายเป็นราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 17 ราวปี ค.ศ. 1740-1800 สกอตแลนด์มีความก้าวหน้ามากในเรื่องการศึกษาวิชาการ มีนักคิดและนักปรัชญาคนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มากมาย จนมีการเรียกขานช่วงเวลานี้ว่า ยุคเรืองปัญญาแห่งสกอตแลนด์ (Scottish Enlightenment) ตัวอย่างของนักคิดคนสำคัญในช่วงนี้ได้แก่ เดวิด ฮูม นักปรัชญาชื่อดัง และอดัม สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ โดยมีศูนย์กลางที่สำคัญคือเมืองเอดินบะระและมหาวิทยาลัยเอดินบะระ

เมือง

แผนที่ของสกอตแลนด์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.png
2,048 x 2,954 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.png
2,048 x 2,944 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.jpg
1,600 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.png
1,128 x 1,483 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.png
1,065 x 1,400 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland Map.png
1,024 x 1,563 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
ScotlandTopo Base Map VHR.png
3,097 x 5,230 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland map modern.png
2,500 x 2,500 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland map blank.png
2,500 x 2,500 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland map-fr.jpg
2,400 x 3,450 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
Scotland map-en.jpg
2,400 x 3,450 พิกเซล
แผนที่ของสกอตแลนด์
20071214012822!Scotland map-fr...
2,400 x 3,450 พิกเซล