ประเทศโรมาเนีย

.gif

โรมาเนีย เป็นประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดประเทศยูเครนและประเทศมอลโดวา ทิศตะวันตกจดประเทศฮังการีและประเทศเซอร์เบีย ทิศใต้จดประเทศบัลแกเรีย โรมาเนียมีชายฝั่งบนทะเลดำด้วย

เมือง

แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.png
3,265 x 2,408 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.jpg
3,000 x 2,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.png
2,000 x 1,469 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.png
1,822 x 1,303 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.png
1,789 x 1,266 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.jpg
1,112 x 1,192 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Romania Map.jpg
1,068 x 1,126 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Administrative map of Romania,...
6,438 x 5,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Administrative map of Romania,...
6,438 x 5,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโรมาเนีย
Un-romania.png
3,265 x 2,408 พิกเซล