ทรอนด์เฮม

ทรอนด์เฮม (Trondheim) เป็นเมืองใน Sør-Trøndelag county ของนอร์เวย์ ก่อตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2381 และต่อมาได้ผนวกเอาเทศบาลเมือง Byneset, Leinstrand, Strinda, และ Tiller เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทรอนด์เฮมเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2507

ทรอนด์เฮมเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์ เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของ Norwegian University of Science and Technology (NTNU) และ SINTEF โดย NTNU มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ทรอนด์เฮมมีจำนวนผู้อยู่อาศัย 166,708 คน จัดว่าเป็นเขตเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของนอร์เวย์ และยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 โดยมีจำนวนประชากร 152,800 คน (แต่ตัวเลขจริงอาจใกล้ถึง 175,000 คนใน พ.ศ. 2551)

แผนที่ของทรอนด์เฮม
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Trondheim map 1898.jpg
2,548 x 2,080 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
3091 trondheimdining.jpg
1,263 x 878 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
trondheim.jpg
1,000 x 1,821 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Stadtplan-Trondheim-7966.jpg
1,000 x 1,311 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
sentrumtrondheim06.jpg
863 x 602 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
city map.gif
829 x 833 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
city map.gif
829 x 833 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
trondheim-map.jpg
700 x 870 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Trondheim map.gif
700 x 699 พิกเซล