ทรมเซอ

ทรมเซอ เป็นเมืองและเทศบาลในทรมส์เคาน์ตี ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าทางทะเลบนเกาะขนาดเล็กระหว่างเกาะควาลอยกับผืนแผ่นดินใหญ่ มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มีวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ. 1965 ที่เป็นจุดสังเกตุที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง

แผนที่ของทรมเซอ
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรมเซอ
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรมเซอ
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทรมเซอ
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล