สตาวังเงร์

สตาวังเงร์ (นอร์เวย์: Stavanger) เป็นเมืองในเทศมณฑลรูกาลันด์ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองท่าทางทะเล บนสตาวังเงร์ฟยอร์ด ผลิตปลากระป๋อง ต่อเรือ เป็นศูนย์ประสานงานของการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง

แผนที่ของสตาวังเงร์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
stavanger city map.png
2,500 x 4,917 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map.jpg
1,500 x 2,147 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map2011.png
1,250 x 1,766 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map2004.png
1,250 x 878 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map2004.jpg
1,250 x 878 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
aerial map.png
1,250 x 874 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map3.png
1,250 x 873 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map.jpg
1,250 x 852 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
citymap2.jpg
1,092 x 1,627 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
citymap2.jpg
1,092 x 1,627 พิกเซล
แผนที่ของสตาวังเงร์
map.png
750 x 1,254 พิกเซล