ออสโล

ออสโล หรือ อูสลุ ตามสำเนียงนอร์เวย์ (อังกฤษ: Oslo) เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ออสโลมีประชากรประมาณ 811,688 (เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 2005) โดยประชากร 22% เป็นผู้อพยพมาจากประเทศใกล้เคียง เขตการปกครองออสโลมีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง 7 ตารางกิโลเมตรใช้ทำการเกษตร ปัจจุบัน (ค.ศ. 2006) ออสโลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แทนที่โตเกียว

ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ

เมือง

แผนที่ของออสโล
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
243 Oslo%20Route%20Map.jpg
3,398 x 2,264 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
4.png
2,285 x 3,500 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo.gif
1,799 x 1,809 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo-metro-map.gif
1,729 x 1,585 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo bus map.png
1,668 x 1,685 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
GRMC%2BOslo.jpg
1,600 x 1,097 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
GRMC+Oslo.jpg
1,600 x 1,097 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Bygd%25C3%25B8y Map.jpg
1,600 x 966 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Bygd%C3%B8y Map.jpg
1,600 x 966 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Bygdรธy Map.jpg
1,600 x 966 พิกเซล