ออสโล

ออสโล (Oslo) เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ออสโลมีประชากรประมาณ 811,688 (เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 2005) โดยประชากร 22% เป็นผู้อพยพมาจากประเทศใกล้เคียง เขตการปกครองออสโลมีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง 7 ตารางกิโลเมตรใช้ทำการเกษตร ปัจจุบัน (ค.ศ. 2006) ออสโลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร The Economist )

ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ

ตามตำนานของเผ่านอร์ส ออสโลก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1048 แต่หลักฐานทางโบราณคดีสามารถบอกได้ว่าออสโลมีคนอยู่อาศัยมาก่อน ค.ศ. 1000

แผนที่ของออสโล
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Oslo map 1900.jpg
1,800 x 1,144 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Oslo map 1900.jpg
1,800 x 1,144 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
Oslo streetcar map old.jpg
1,667 x 1,570 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo.jpg
1,189 x 1,517 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo.jpg
1,189 x 1,517 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo.jpg
1,189 x 1,517 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
1087px-Oslo streetcar map old....
1,087 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo-map-3.jpg
2,216 x 2,404 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
oslo.gif
1,799 x 1,809 พิกเซล
แผนที่ของออสโล
PN DemoMap.jpg
1,654 x 2,339 พิกเซล