ดรัมเมน

ดรัมเมน (Drammen) เป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑลบุสเครุด ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ตรงปากอ่าวดรัมเซลวาซึ่งเป็นสาขาของออสโลฟยอร์ด เขตเทศบาลมีประชากรมากกว่า 63,000 คน ตัวเมืองมีประชากรมากกว่า 150,000 คน

แผนที่ของดรัมเมน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดรัมเมน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดรัมเมน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของดรัมเมน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล