ประเทศเนเธอร์แลนด์

.gif

เนเธอร์แลนด์ (Nederlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา เป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์ได้สร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เมือง

แผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์
1748 Homann Heirs Map of Holla...
4,000 x 3,659 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์
1827 Finley Map of Holland or ...
3,000 x 2,383 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์
netherlands wars independence ...
1,715 x 2,256 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์
netherlands wars independence ...
1,715 x 2,256 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์
netherlands west germany 1648....
1,686 x 1,764 พิกเซล