วัลเลตตา

วัลเลตตา (Valletta) เป็นเมืองหลวงของประเทศมอลตา หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการในภาษามอลตาว่า Il-Belt (แปลว่า เมือง) ตั้งอยู่ตอนตะวันตก-กลาง ของเกาะมอลตาและมีประชากรราว 6,315 คน

วัลเลตตามีอาคารสถาปัตยกรรมของศตวรรษที่ 16 ลงมา สร้างในช่วงที่ปกครองโดยอัศวินเซนต์จอห์นแห่งเยรูซาเลม เมืองมีเอกลักษณ์พื้นฐานแบบสถาปัตยกรรมบาโรก กับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิค และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในบางพื้นที่ และถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่กับเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เมืองวัลเลตตาก็ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโก เป็นมรดกโลกในปี 1980.

แผนที่ของวัลเลตตา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
map large.jpg
2,045 x 1,443 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
valletta-map-0.jpg
1,867 x 1,638 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Valletta-Tourist-Map.jpg
1,600 x 1,404 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Mapa+Valleta.jpg
1,453 x 1,247 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
valletta-map.jpg
1,200 x 1,051 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
valletta-map-1.jpg
1,151 x 774 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
valletta-map.jpg
1,151 x 774 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
map small.jpg
1,024 x 723 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
map5.jpg
1,005 x 714 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
valletta-map-a.jpg
1,002 x 988 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
Valletta 295spec.jpg
1,000 x 1,000 พิกเซล
แผนที่ของวัลเลตตา
vallettasite.jpg
992 x 1,000 พิกเซล