ประเทศมาซิโดเนีย

.gif

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia) ซึ่งรัฐและองค์กรนานาชาติส่วนใหญ่เรียกว่า อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย (Former Yugoslav Republic of Macedonia: FYROM) เป็นรัฐอิสระบนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มักจะเรียกเฉย ๆ ว่า มาซิโดเนีย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนกับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง และแคว้นมาซิโดเนียของกรีซ ประเทศมาซิโดเนียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ชื่อมาซิโดเนีย มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 38 และประชากรเกือบร้อยละ 44 ของพื้นที่ที่ใหญ่กว่าพื้นที่ที่ปกครองโดยสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ก่อนหน้านี้เป็นส่วนทางใต้สุดของยูโกสลาเวีย

พรมแดนปัจจุบันได้รับการกำหนดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียก่อตั้ง สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย (Socialist Republic of Macedonia) ซึ่งเป็นที่โต้แย้งว่า เป็นการยอมรับสลาฟมาซิโดเนีย เป็นชนชาติแยกต่างหากภายในยูโกสลาเวีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียและแยกจากยูโกสลาเวียอย่างสันติ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศได้เกิดกรณีพิพาทกับประเทศกรีซอย่างยาวนาน เกี่ยวกับ การใช้ชื่อ "มาซิโดเนีย"

เมือง

แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia Map.png
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia Map.png
2,000 x 1,414 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia Map.png
1,685 x 1,353 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia Map.jpg
1,368 x 1,133 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia Map.png
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Map of minorities in the Repub...
2,000 x 2,112 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Railway map of Macedonia.png
1,732 x 1,335 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia regions map.png
1,685 x 1,353 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia regions map.png
1,685 x 1,353 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
yugoslavrepmacedon.jpg
1,405 x 1,697 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมาซิโดเนีย
Macedonia relief location map....
1,368 x 1,133 พิกเซล