ประเทศลักเซมเบิร์ก

.gif

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg) เป็นประเทศขนาดเล็ก ที่ไม่มีทางออกทะล อยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม มีเมืองหลวงชื่อลักเซมเบิร์ก

เมือง

แผนที่ของประเทศลักเซมเบิร์ก
Luxembourg map (ru).png
891 x 1,162 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลักเซมเบิร์ก
rl3c lu luxembourg map plaindc...
2,158 x 3,508 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลักเซมเบิร์ก
rl3c lu luxembourg map illdtmg...
2,158 x 3,508 พิกเซล