วาดุซ

วาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ มีประชากรราว 5,100 คน (ข้อมูลปี 2009) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ขณะที่เมืองวาดุซเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ แต่ก็ไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นรองเมืองชานที่มีประชากรมากกว่า

แผนที่ของวาดุซ
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวาดุซ
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวาดุซ
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของวาดุซ
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล